Betingelser

  • Sundhedsforsikringer.dk er ejet af Amp Invest ApS

  • Selskabet er ikke ansvarlig og hæfter ikke på nogen måde for indholdet på sitet og den information der er beskrevet derpå.

  • Selskabet har blot på bedste vis og i god tro, beskrevet den information der i forvejen er tilgængelig for offentligheden.

  • Alle selskaber der er repræsenteret på dette site har fået muligheden for at tilrette information der vedrører deres selskab.

  • Alle informationer er vejledende og ikke nødvendigvis 100 % korrekte.

  • Alle informationer brugeren giver sundhedsforsikringer.dk i forbindelse med indhentning af tilbud, er 100 % fortrolige og vil på ingen måde blive brugt til andet end at give brugeren det bedst mulige tilbud.

  • Ved bestilling af tilbud giver brugeren Care Forsikringsrådgivning A/S fuldmagt til at indhente et tilbud på deres vegne hos de ønskede forsikringsselskaber.

  • Alle tilbud gives til brugeren igennem Care Forsikringsrådgivning A/S, som er forsikringsmæglere og uafhængige af de enkelte forsikringsselskaber.
  • Nærværende betingelser er undergivet dansk ret.

* Prisen er afhænger af gruppens størrelse og sammensætning, før en nøjagtig pris kan gives

BT-Sundhedsforsikring | EB-Sundhedsforsikring | Information-Sundhedsforsikring | M.A.-Sundhedsforsikring | SKAT |

Politiken-Sundhedsforsikring | Sundhedsforsikringer DinePenge

Copyright © 2010 sundhedsforsikringer.dk All Rights Reserved    |    Betingelser