Codan Sundhedsforsikring

Hjælper dine medarbejdere til at blive hurtigt raske efter en skade

Få 3 uforpligtende tilbud

Nemt, gratis og hurtigt

Codan Sundhedsforsikring hjælper dine medarbejdere til at blive hurtigt raske efter en skade

Codan Care Sundhedsforsikring dækker behandling af sygdomme og lidelser, hvor behandlingen kan kurere sygdommen eller varigt lindre og bedre din tilstand væsentligt med garanti for at komme til hurtigt. Ikke frit valg af behandlere. Kroniske lidelser er ikke dækket.

Download mere om privat

Klik for at download Codans helbredsforsikring vilkår

Download mere om erhverv

Klik for at download Codans helbredsforsikring vilkår

Ingen lægehenvisning

Det kræver ingen lægehenvisning at bruge forsikringen, hvis man skal til:
  • Fysioterapeut*
  • Kiropraktor
  • Osteopat
  • Zoneterapeut
  • Akupunktør

Man kan nemt anmelde skaden her på codan.dk, så udbetaler vi penge, så man hurtigt kan komme i gang med behandling hos sin foretrukne behandler.
*Ved behandling hos fysioterapeut skal man selv betale det manglende offentlige tilskud, hvis man ikke har en lægehenvisning. Ønsker man at få dækket det fulde beløb, skal man have en lægehenvisning.

Rådgivning fra vores sygeplejersker

Vores sygeplejersker står altså altid til rådighed. Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen, så kan man stadigvæk modtage vejledning fra vores sygeplejersker. De kan vejlede i, hvordan man kan modtage behandling for skaden i det offentlige.

Behandling af stress

Det kræver ikke en lægehenvisning at blive behandlet for stress. Man skal blot ringe til Codan, når man ønsker at komme i behandling. Codan tilbyder forskellige behandlingsformer af stress, som man vil blive vejledt i, når man ringer. Dermed får man den behandling, som passer bedst til netop ens behov. Vi dækker også trepartssamtaler med arbejdspladsen, så der kan skabes de rigtige rammer og forudsætninger for at vende tilbage til hverdagen.

Codan Sundhed dækker ikke:

  • Behandling af kroniske lidelser opstået før medarbejderen indtrådte i forsikringen
  • Sygdomme med komplicerede behandlingsforløb (f.eks. organtransplantationer)
  • Kosmetiske behandlinger, som ikke skyldes sygdom eller ulykke
  • Fertilitetsbehandling, scanninger og undersøgelser i forbindelse med graviditet
  • Tandlidelser

Skatteregler

Præmien for den privatrelaterede dækning er skattepligtig og udgør 50% af den samlede pris.
Præmien for arbejdsrelateret dækning er skattefri for medarbejderen, hvis virksomheden betaler præmien.
Virksomheden sørger selv for beskatning hos medarbejderen og afregning af arbejdsmarkedsbidrag. Alle præmier, der betales fuldt ud af virksomhederne, er fradragsberettiget som en driftsudgift.

CHOOSE

Your Plan

Price

Disk Space

Databases

Domains

Users

Users

Users

Users

Users

PLUS


Ved Codan sundhedsforsikring

Færre sygedage, hurtigere tilbage på arbejde

Tryghed og trivsel i hverdagen

Uafhængighed af ventelister

Mindre risiko for følgesygdomme

Mindre belastning af familie og kolleger

Mulighed for behandling i hele Norden og Tyskland

Valg af serviceniveau i form af egenbetaling

MINUS


Ved Codan sundhedsforsikring

Du skal først til egen læge for at få konstateret om der er behov for yderligere undersøgelser

Herefter kontakter du Codan for det videre forløb, som skriftligt bekræfter dækning

Du skal bruge Codans netværk af behandlere og behandlingssteder

Begrænsninger i antal behandlinger under fysioterapi, kiropraktor, akupunktør, zoneterapi og diætist

Hvor den offentlige ventetid er max. 14 dage henvises du til offentlig behandling

Ingen synlige prisaftaler med behandlingsstederne

Produktet er ikke opdelt i en arbejds- og fritidsrelateret del