Fuldmagt til forsikringsmægler:

Ved bestilling af tilbud giver brugeren Care Forsikringsrådgivning A/S (CF) fuldmagt til at indhente tilbud på deres vegne hos de ønskede forsikringsselskaber.

Alle tilbud gives til brugeren igennem Care Forsikringsrådgivning A/S, som er forsikringsmægler og uafhængige af de enkelte forsikringsselskaber.

De fremsendte tilbud er med honorar til CF og afregnes via forsikringsleverandøren, med mindre andet er aftalt. Privat afregnes særskilt.

Efter etableringen af den valgte sundhedsforsikring gennem CF, bliver kunden løbende serviceret og fornyet gennem CF.

Du giver samtykke til at videregive de oplyste informationer, navn, e-mail, telefonnummer til brug for udarbejdelse af tilbud og til brug for oprettelse af forsikringen.

Ønsker du som kunde ikke længere at være omfattet af fuldmagten, skal du sende en opsigelse til info@careforsikring.dk, som så vil udløbe ved forsikrings hovedforfald.

Selskabet er ikke ansvarlig og hæfter ikke på nogen måde for indholdet på sitet og den information der er beskrevet derpå.

Selskabet har blot på bedste vis og i god tro, beskrevet den information der i forvejen er tilgængelig for offentligheden.

Alle selskaber der er repræsenteret på denne site, har fået muligheden for at tilrette information der vedrører det enkelte selskab. (priser og betingelser)

Alle informationer er vejledende og ikke nødvendigvis 100 % korrekte.

Alle informationer brugeren giver sundhedsforsikringer.dk i forbindelse med indhentning af tilbud, er 100 % fortrolige og vil på ingen måde blive brugt til andet end at give brugeren det bedst mulige tilbud.

Ved hjælp til skadebehandling indhentes særskilt fuldmagt til CF for at varetage skadelidtes interesser.

Nærværende betingelser er undergivet dansk ret.

Materiale/oplysninger der udveksles mellem parterne anses som fortroligt og kan videregives til forsikringsselskaber og samarbejdspartnere.
Private henvendelser kan blive videre givet til 3.part for udarbejdelse af tilbud.