Sundhedsforsikringer.dk

Sundhedsforsikring sammenligninger.
Her på Sundhedsforsikring.dk sammenligner vi dækning, service, ydelser og priser.

Få et godt tilbud med det samme

Få 3 uforpligtende tilbud

Priser på sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringer.dk sammenligner priser fra de forskellige forsikringsselskaber. Vi har på bedst mulig vis prøvet at give brugeren et overblik over, hvilke priser man skal betale i de enkelte selskaber.

Ydelser inkluderet i din sundhedsforsikring

Hvilke ydelser er der indkluderet når man køber sig en Sundhedsforsikring? Er fysioterapeut, kiropraktor og psykologdækning med i den viste pris eller kommer det oveni?

Dækning på din sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringer.dk har lavet et stort stykke arbejde for at give brugeren et overblik over, hvad de enkelte Sundhedsforsikringer egentlig dækker.
over, hvad de enkelte Sundhedsforsikringer egentlig dækker.

Service inkluderet i din sundhedsforsikring

Kan man overhovedet få fat i sit selskab, når skaden er sket ? Det har Sundhedsforsikringer.dk også kigget på. Hvem har umiddelbart den bedste service?

Formål med sundhedsforsikringen

Det vigtigste når du kommer ud for en sygdom, er at få en hurtig udredning og det er hovedformålet med en sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikringer er til gavn for den enkelte, firmaet og samfundet

Næsten 2 mio. danskere har en sundhedsforsikring. De fleste har den gennem deres arbejdsgiver, og størstedelen af de forsikrede findes blandt gruppen af ufaglærte og faglærte, kun offentlige ansatte er udelukket at disse forsikringer, som så derfor vælger at tegne dem privat. En sundhedsforsikring omfatter bl.a. mindre operationer og psykologisk behandling, og fungerer som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen. Danskere, som rammes af en fysisk eller psykisk hændelse, bør hurtigt blive udredt, behandlet og komme tilbage på arbejdspladsen. Og det er netop det, som en sundhedsforsikring kan hjælpe til med at sikre.


Behandlings garanti

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

Visiteres af egen læge

Brug af offentlig behandling/krav om offentlig

Frit valg af behandler/belingssted

Årlig pris pr. medarbejder fra


1.750


2.226


2.150


2.450


2.350


1.950


2.370


2.290


Tilbydes ikke


1.300


2.500

Eks. lidelser karens tid/mdr.


6

12

12

6

24

0


24


0


12

Private muligheder og priser


Tegnes

ikke


Alder


Alder


Tegnes

ikke


Afhængig af alder


> 50 år

6.840


Alder udløb 65


Alder


1.752


Ja


Ja

Sundhedsforsikringer er for alle

Den største gruppe af sundhedsforsikrede findes blandt de faglærte og ufaglærte, mens den mindste gruppe findes blandt dem med en mellemlang uddannelse. Sundhedsforsikringer er derfor i dag for alle på arbejdsmarkedet og ikke kun for de velstillede, som det måske blev opfattet i starten. Effekten af sundhedsordninger i form af lavere sygefravær er markant større for grundskoleuddannede, end for grupper med længere uddannelser og højere indkomst. Dermed gavner sundhedsordninger bredt og er ikke – som nogle tror – kun et gode for de højestlønnede.

Økonomi og effekt

Lønmodtagere med sundhedsforsikringer har i gennemsnit én årlig sygedag mindre end lønmodtagere uden en sundhedsforsikring. Sundhedsforsikringer reducerer derudover sygefraværet for personer, der er langvarigt syge med 1,2 uger i forhold til personer uden en sundhedsforsikring, det sparer det offentlige for omkring 600 mio. kr. hvert år. (Kilde).
Sundhedsforsikringer giver desuden hurtigere behandling til alle. Dette skyldes, at de forsikrede ”træder ud af køen” til den offentlige behandling og udredes og behandles i det private, hvilket frigiver plads og ressourcer til, at man kommer hurtigere til i det offentlige.
På denne måde aflaster sundhedsforsikringer det offentlige sundhedsvæsen, der er under pres. Forsikringerne afhjælper dermed efterspørgslen efter behandling i det offentlige.
Sundhedsforsikringer giver samlet set et bedre velfærdssamfund. Og da efterspørgslen efter sundhedsforsikringer er markedsdrevet, vil antallet, der har og gør brug af disse sandsynligvis stige yderligere i fremtiden.

Baggrunden for de valgte spørgsmål

Vi har spurgt en række erhvervskunder, hvad der var vigtig for dem, når de skulle vælge en sundhedsforsikring til deres medarbejdere. Resultatet ses i skemaet, hvor spørgsmålene er prioriteret efter vigtigheden. Kort kan man konkludere, at kunderne gerne vil have kvalificeret rådgivning og et højt serviceniveau, alle medarbejdere dækket, og prisen er også meget afgørende.

Forudsætninger

For alle selskaber gælder, at det er standardproduktet inkl. dækning for fysioterapi, kiropraktor og psykolog. Produktet tilbydes via arbejdsgiver og dækker op til 100 ansatte, hvor det ikke er en del af en pensionsordning. Indholdet i sundhedsforsikringen kan variere en del, men hovedtendensen er den samme. Priser under privat og senior er oftest aldersbestemt og kan være betinget af tegning af anden forsikring.

0 Tilfredse kunder

0 Sendt tilbud

0 Samarbejdspartnere

0 Års erfaring

Vores proces

Proces når du bruger vores side til at komme videre
 • 1

  Søg

  Du kan danne dig et overblik over mulighederne og afstemme det med virksomhedens eller privat behov ud fra oversigten

 • 2

  Udfyld

  Du bedes udfylde skemaet under få 3 tilbud, gerne med kommentarer og info om nuværende forsikringsforhold og gerne ønsker til dækninger

 • 3

  Tilbud til dig

  Med dine oplysninger arbejder vi videre og har vi spørgsmål vender vi dem med dig, inden vi sender tilbud til dig

 • 4

  Tillykke!

  Når du har taget stilling til valg af leverandør, indhenter vi de nødvendige oplysninger til brug for forsikringsselskabet.

Vores kunder siger

Vi valgte sundhedsforsikringer.dk fordi de har stor markedsindsigt og kunne ramme netop det vi ønskede, bedste hilsner Maibritt

Maibritt

Holdbæk

Vi fik en kvalificeret gennemgang af mulighederne afstemt med vores behov og efter valget af leverandør, en gennemgang for medarbejderne, så de kunne få gavn af den valgte løsning. Super tilfreds😊
Bedste hilsner Henning

Henning Jensen

KBH. NV

Vi oplevede, efter vi valgte at samarbejde med sundhedsforsikringer.dk en øget fokus på at medarbejderne gjorde brug af deres forsikring, med stor medarbejdertilfredshed til følge.
Venlig hilsen Jette

Jette

Kolding

Dejligt at have en backup ved sundhedsforsikringer.dk så evt. tvivlstilfælde om dækning kan afklares af en uvildig person, som kender forsikringsbetingelserne i detaljer.
MVH.
Henriette

Henriette

Hvidovre

Vi ønskede en anden leverandør af vores sundhedsforsikringer og her viste sundhedsforsikringer.dk sin store værdi og vi fik en ny løsning, som passede til vores medarbejdere. Alt det praktiske blev ordnet af sundhedforsikringer.dk
Dbh. Jan

Jan skovby

Brøndby

Som medarbejder i vores virksomhed har det stor værdi, at vi kan henvende os til sundhesforsikringer.dk og vende vores behov ved en sygdom, det er jo ikke alt man ønsker at vende internt. Fik god hjælp til at komme videre.
De bedste hilsner fra Ulla Toftkær

Ulla Toftkær

Tilst

Min hjernerystelse gav mig store udfordringer og behov for rigtig meget behandling og her hjalp sundhedsforsikringer.dk med at holde forsikringsselskabet på sporet, efter afvisning om at der ikke var mere at hente. Tusind tak for hjælpen fra Susanne

Susanne

Marslev